Wednesday, December 27, 2006

ده سال محرومیت برای شطرنجباز هندی

شطزنجباز هندی (اوماکانات شارما)که در مسابقات فیده با استفاده از موبایل تقلب کرده بود از سوی فدراسیون آن کشور به 10 سال محرومیت محکوم شد.

full article

1 comment:

reza said...

شما دوپینگ نمیتونید بکنید؟
مثلا مواد مصرف کنید ذهنتون فعال شه
:))